به اطلاع همکاران و مودیان گرامی می رساند سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1395/03/08 
جهت بروز رسانی از ساعت 14:30 تا اطلاع ثانوی بااختلال روبرو میباشد
 


 
راهنماي صدور قبض و پرداخت الكترونيكي    راهنماي ثبت اطلاعات چك  
 راهنمای درخواست صدور گواهی امضا الکترونیکی     راهنمای تنظیمات امضای الکترونیکی  
   
   
 
    تسلیم اظهارنامه عادی
    تسلیم اظهارنامه ویژه سوخت
    تسلیم اظهارنامه ویژه دخانیات
 
    تسلیم اظهارنامه ویژه الایندگی
    تسلیم اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
    مشاهده اظهارنامه ها
    ثبت درخواست استرداد
    پیگیری درخواستهای استرداد
 
 
    اصلاح اظهارنامه عمومی
   اصلاح اظهارنامه ویژه سوخت
    اصلاح اظهارنامه ویژه دخانیات
 
    اصلاح اظهارنامه ویژه الایندگی
    اصلاح اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
 
 
    صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات
   صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارض
   مشاهده قبوض الکترونیکی
 
 
    ثبت اطلاعات چک مالیات 
   ثبت اطلاعات چک عوارض
   مشاهده چک های ثبت شده
   اصلاح و حذف اطلاعات چک
   مشاهده نتیجه درخواست
              
 
 
    ادارات کل امور مالیاتی
    مراکز خدمات مودیان
    حسابهای واریز مالیات و عوارض
     فرم اظهارنامه
     فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
     فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
    دستورالعمل تسلیم اظهارنامه
    و پرداخت مالبات و عوارض
    راهنمای تکمیل اظهارنامه
    فرم نظرسنجی
    نقشه سایت
 جهت شرکت در دوره های آموزشی به سایت jahad-vat.irمراجعه نمایید

فرم درخواست شرکت در دوره های آموزشی مالیات برارزش افزوده(  اشخاص حقیقی -   اشخاص حقوقی) 

جهت دريافت آخرين اخبار و اطلاعيه‌هاي نظام ماليات برارزش افزوده اينجا كليك نماييد.